Annadaana Seva


#Seva NameAmount (Rs.) 
1 For 1000 peoples - Annadaana 50000.00
2 For 500 peoples - Annadaana 25000.00
3 For 200 peoples Annadaana 10000.00
4 For 100 peoples - Annadaana 5000.00
5 For 50 peoples - Annadaana 2500.00
6 For 10 peoples - Annadaana 500.00

Big Sevas


#Seva NameAmount (Rs.) 
1 Brahmarathotsavam Seva 25000.00
2 Small Chariot Seva 15000.00
3 Annasantharpana for 50 members 6000.00
4 Palaki Utsava 5000.00
5 Sarvaseve (Afternoon) 2000.00
6 Ranga pooja 1750.00
7 Ekadasharudra (without santharpana) 1500.00
8 Ashlesha bali 1500.00
9 Sarvaseve (evening) 1000.00
10 Navagraha pooja 1000.00
11 Shree Satya narayana pooja 750.00
12 Daivatambila 650.00
13 3 kai Ganahoma 600.00
14 Sarvaseve (morning) 350.00
15 Naga Tambila 325.00
16 Ganapathi homa 300.00
17 Ondu graha pooja 250.00
18 Maha pooja 250.00
19 Karthika Pooja 200.00
20 Durvaahoma 200.00
21 Mrutyunjaya homa 200.00
22 Dhanu pooja 200.00
23 Aksharabhyasa 150.00
24 Vasantha pooja 150.00
25 Katte pooja 150.00
26 Durga pooja 125.00
27 Huvina pooja 100.00
28 Balivadu seve (for 3 members) 100.00
29 Kalasa Snana 100.00
30 Prarthane 100.00
31 Annaprashana 50.00
32 Grahajapa (for 100) 20.00

Garbhagudi Alankara Seva


#Seva NameAmount (Rs.) 
1 Shree Devara garbhagudi 12000.00
2 Ullalthi nade 5000.00
3 Shree ganapathi gudi 5000.00
4 Shree devi gudi 5000.00
5 Shree Subramanya gudi 5000.00
6 Shree Shasthara gudi 5000.00
7 Shree Daivagala bhandara 5000.00
8 Shree Raktheshvari daivada 5000.00
9 Shree Vaasuki naagana gudi 5000.00
10 Shree Ayyappana gudi 5000.00
11 Basavana aahara hagu alankaara 5000.00

Other Sevas


#Seva NameAmount (Rs.) 
1 Maharudra Seva 300.00

Sevas at Ayyappa Gudi


#Seva NameAmount (Rs.) 
1 Spl. Thuppabhisheka 1000.00
2 Sarvaseve (3times) 350.00
3 Kalabhabhisheka 250.00
4 Deeparadhane 100.00
5 Huvina Pooja 100.00
6 Vibhuthi Abhisheka 100.00
7 Thrimadhura Seve 75.00
8 Thuppa Seve 75.00
9 Panchamrutha Seve 75.00
10 Sahasranamarchane 50.00
11 Neelanjana 50.00
12 Kshirabhisheka 30.00
13 Ashtothara Archane 30.00
14 Thuppa Prasada 30.00
15 Seeyalabhisheka 5.00
16 Karpurarathi 5.00

Small Sevas


#Seva NameAmount (Rs.) 
1 Ashvatha pooja 70.00
2 Rudrabhisheka 50.00
3 Astothara 40.00
4 Appakajjaya 40.00
5 Kankumarchane 40.00
6 Shiva pooja 40.00
7 Bilvarchane 40.00
8 Durvarchane 40.00
9 Panchambrathabhisheka 40.00
10 Naga Pooja 40.00
11 Sahasranaamarchane 40.00
12 Panchakajjaya 35.00
13 Ksheerabhisheka 30.00
14 Halu Payasa 30.00
15 Theertha Bottle 10.00
16 Kumbabhisheka 5 5.00
17 Karpurarathi/Mangalarathi 5.00
18 Hand bag 5.00
19 Siyalabhisheka 2.00
20 Hannukai 2.00
21 Kumbabhisheka 1 1.00

Vahana Pooje


#Seva NameAmount (Rs.) 
1 Heavy motors 200.00
2 Light motors 100.00
3 3 wheelers 75.00
4 2wheelers 50.00

Vishesha Seva


#Seva NameAmount (Rs.) 
1 Brahmarathosva seva 25000.00
2 Sannarathosva seva 15000.00
3 Vishesha pallakki uthsava seva 15000.00
4 Pushpa kannadi alankaara seva 10000.00
5 Rudra havana seva (Annadana seva sahitha) 2011.00
6 Rudra havana seva (Saamuhika) 1111.00
7 Laddu prasada seva 50.00